Mesela Sözleri

Şubat 22, 2011 by  
Filed under Güzel Sözler

Ne Bir Şarkı Ne Bir Söz Nede Bir Gösteriş Olayın Özü İki Kelinelik Bir Söyleyiş SENİ SEVİYORUM … Giderde Gider Böyle 🙂

Günün Sözleri

Şubat 21, 2011 by  
Filed under Güzel Sözler

Yaşlandığınız için daha az gülmezsiniz. Gülmeyi bıraktığınız için yaşlanırsınız.
Michael Pritchard

Düşmanınız hata yaparken onu rahatsız etmeyin.
Napoleon Bonaparte

Klasik, herkesin okumak isteyip de kimsenin okumadığı kitaplara verilen isimdir.
Mark Twain

Sanat, zaman geçtikçe güzelleşen çirkin şeyler üretir. Moda ise zaman geçtikçe çirkinleşen güzel şeyler üretir.
Jean Cocteau

Bu hayatta tek ihtiyacın olan cehalet ve güven. Bunlar oldu mu, başarı kaçınılmazdır.
Mark Twain

Bu dünya başka bir gezegenin cehennemi olabilir.
Aldous Huxley

Düşünsenize Edison olmasaydı, mum ışığında televizyon seyrediyor olacaktık.
Al Boliska

Zafer geçici, belirsizlik kalıcıdır.
Napoleon Bonaparte

Her zaman yapamayacaklarımı yapıyorum ki, nasıl yapabileceğimi öğreneyim.
Pablo Picasso

Dünyada, dünya nüfusundan daha fazla aptal var.
Heinrich Heine

Eğer başkalarının alacağından korkmasak, hayatımızdan atmak isteyeceğimiz çok şey var.
Oscar Wilde

Gerçeklik bir illüzyondur ama istikrarlı bir ilüzyon.
Albert Einstein

Evlilik, pencere kapalıyken asla uyuyamayan bir erkekle, pencere açıkken asla uyuyamayan bir kadın arasındaki ittifaktır.
George Bernard Shaw

Bir deliyle benim aramda tek bir fark var. Deli aklının yerinde olduğunu sanır. Bense deli olduğumu biliyorum.
Salvador Dali

Tanrı insanların uçmasını isteseydi havaalanlarını ulaşması kolay yerler yapardı.
George Winters

Mevlit Kandili Kutlama Mesajları

Şubat 14, 2011 by  
Filed under Güzel Sözler

~~ Mevlit Kandili Kutlama Mesajları ~~

~Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..
~Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.


~Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

~Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.
~Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir.  Kandiliniz hayırlı olsun!

~Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

~Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numarayı verdi. Kandiliniz mübarek olsun.

~Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller.

~Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet’i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice kandiller.

~Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

~Yıpranmış ve Katılaşmış Gönülleri Rahmet Meltemiyle Yeşerten Eşsiz Peygamberin Doğum Günü Olan Mevlit Kandilinizi En Içten Dileklerimle Tebrik Ederim.

 

* La İlahe İllallah Muhammed’in Resullah*

Kutlu Doğum ve Mevlid Kandili

Şubat 14, 2011 by  
Filed under Güzel Sözler

~~Kutlu Doğum ve Mevlid Kandili~~

*Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Hayatın gayesi yaratılışın mânâsı silinmiş yok olmuştu. Herşey mânâsız başıboşluk ve hüzün örtülerine bürünmüştü.

Ruhlar birşey bekliyor bir nurun zulmet perdesini yırtmasını içten içe hissediyordu.

O vahşet devrinde kâinat ufkundan bir güneş doğdu. Bu güneş âhirzaman Peygamberi Hz. Muhammmed Aleyhissalâtü Vesselam idi. Tarihin seyrini hayatın akışını değiştiren bu eşsiz olay dünyayı yerinden sarsan değişimlerin en büyüğü idi.

İşte insanlığın akıl ve kalbinde düğümlenen “Necisin nereden geliyorsun nereye gidiyorsun?” sorularını düğümlerini çözüp kâinatın Sahibini ilân ve ispat edecek bir zatın teşrifi sadece insanların ruh ve kalbinde değil diğer varlıklarda hattâ cansız eşyada bile yansımasını bulacaktı.

Doğudan batıya bütün âlemin nurlara büründüğü İlâhi değişimin tecelli ettiği o gece neler oldu neler? Devamını Oku

Mevlid Kandili ve Bu Gecenin Önemi

Şubat 14, 2011 by  
Filed under Güzel Sözler

~~Mevlid Kandili ve Bu Gecenin  Önemi~~

 
‘Mevlid’ kelimesi ‘doğum’ anlamına gelir. Son peygamber Hz. Muhammed(SAV) ‘in dünyayı şereflendirdiği Rebiülevvel ayının on birinci gününü on ikinci güne bağlayan geceye ‘Mevlid Kandili’ diyoruz.

Bu mübarek gece bütün Müslümanlar için bayram hükmündedir. Çünkü Allah’ın sevgilisi(Habibullah) olan Resul-i Ekrem bu şerefli zaman içerisinde dünyamızı teşrif etmiştir. O hicretten 53 sene evvel şenlendirmişti arzı… Tarihler milâdi 571’i gösteriyordu o zaman. Nisan ayının yirmisini gösteriyordu takvimler…

Peygamberlerin kamâlat bakımından en büyüğü olan Hz. Muhammed(SAV)  Rebiülevvel ayında dünyaya gelmekle o ayı sıradanlıktan kurtarıp güzelleştirmiştir

. Onun gelişiyle bu ay bambaşka bir mana yüklenmiştir. O kutlu doğumdan beri Pazartesi daha bir sevimli gelir bize. Resülullah’ın değdiği her şey diğerlerine nazaran ne kadar da bahtlıdır. Onu dünya gözüyle görmek en büyük saadet olsa gerek…


Kadir gecesinden sonra en mühim ve faziletli gece olarak adlandırılan Mevlid gecesi Müslüman âlemince lâyıkıyla ihya edilir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Resul-i Ekrem Efendimiz bu güzel gecede hakkıyla anılır ve doğumundan dolayı duyulan sevinç kalben ve lisanen dile getirilir.
 Zira bu hususta İmam Celâlüddîn Abdürrahmân bin Abdi’l-Melik Kettânî şöyle diyor: ‘Mevlid günü ve gecesi mübecceldir mukaddestir mükerremdir. Şerefi kıymeti çoktur. Resûlullah’ın (Sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem) varlığı vefatından sonra ona tâbi olanlar için kurtuluş vesilesidir.
Onun mevlidi için sevinmek Cehennem azabının azalmasına sebep olur. Bu geceye hürmet etmek sevinmek bütün senenin bereketli olmasına sebep olur. Mevlid gününün fazileti Cuma günü gibidir.
Cuma günü Cehennem azabının durdurulduğu hadis-i şerifte bildirilmiştir. Bunun gibi mevlid gününde de azap yapılmaz. Mevlid geceleri sevindiğini göstermeli çok sadaka hediye vermeli davet olunan (uygun) ziyafetlere gitmelidir.’
Bilindiği gibi Süleyman Çelebi isimli büyük şairimiz ‘Vesîletü’n-Necât'(Kurtuluş Sebebi) isimli kitabında doğumundan ölümüne kadar peygamberimizi şiir diliyle anlatmıştır. Bu güzel kaside Türk halkı arasında çok rağbet görmüş ve mübarek gecelerde okunmuştur. Bugün bile ölen kişiler için düzenlenen mevlitlerde bir ibadet aşkıyla okunmaktadır. Bu şiirin ‘Vilâdet’ bahrinde Süleyman Çelebi Peygamberimizin doğumunu şöyle anlatıyor:


‘Amine hatun Muhammed annesi
Ol sadeften doğdu ol dür danesi
Çünki Abdullah’dan oldu hâmile
Vakt erişdi hefte vü eyyam ile
Hem Muhammed gelmesi oldu yakîn
Çok alametler belirdi gelmedin
Ol Rebiul evvel ayı nicesi
On ikinci gice isneyn gecesi
Ol gice kim doğdu ol hayrûl beşer
Anesi anda neler gördü neler
Dedi gördüm ol Habibin ânesi
Bir acep nur kim güneş pervanesi’

 

 
Karanlık gecelerimizi aydınlatan hayatımızı anlamlandıran kâinatın serveri Resulullah Efendimiz her yönüyle mükemmel bir insandı. Bununla ilgili olarak bir hadis-i şerifinde ‘Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.’ buyurmuştur. Gerçekten de o güzel ahlakı hakkıyla sundu ümmetine. Bu konuda en güzel model kendisi oldu. Bu hususta Yüce Kur’an’da Peygamberimize hitaben şöyle buyrulmuştur: ‘Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin'(Kalem S. 4. Ayet)

Resulullah’ı sevmek kişinin iman kemalâtına işarettir. Çünkü Allah bu kâinatı onun yüzü suyu hürmetine yaratmıştır. ‘Sen olmasaydın habibim kâinatı yaratmazdım’ kutsi hadisi bunu ifade ediyor. Rabbimizin bu kadar yücelttiği bu mübarek simayı her şeyimizden çok sevmeliyiz. Bu sevgi kuru bir ifadeden öteye gitmelidir. Ona çokça selâtü selâm getirmeliyiz. Onun şefaatine sığınmalıyız.

Günümüz gençliği uğruna kâinatın yaratıldığı peygamberini ne kadar tanıyor? Bu soruya müspet cevap vermeyi ne çok isterdim. Fakat mevcut durum bundan ibaret değildir.

 

Kitapçı vitrinlerinde yüzlerce siyer kitabı olmasına rağmen bunları alıp okuyan ve fikreden insanların sayısı ne kadar da azdır. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımız günlerini hayal mahsulü Harry Potter maceraları okumakla geçiriyor.

Mafya dizilerindeki çetecileri kendilerine model olarak alan ve haksız kazancı meşrulaştıran bugünkü nesil Resulullah Efendimizin mesajlarına ne kadar da muhtaçtır. Bu mesajlar onların yitik hazineleridir. Fakat zihinlerimiz öyle bir uyuşturulmuş ve bulandırılmış ki bunları kaybettiğimizden de haberdar değiliz.

Kaybettiğinden haberdar olmayanın yitik hazineleri bulmaya koyulmasını ve onlardan istifade etmesini bekleyemezsiniz.
Peygamber Efendimiz hakkında yazı ve şiir yazmak büyük bir şereftir. Aynı zamanda büyük bir sorumluluktur da…

 Onu hakkıyla anlatmak her kalem erbabının kârı değildir. Vaktiyle ben de Resulullah’a dair bir naat denemesi yapmıştım. Sözlerimi ‘Efendim ‘adlı bu şiirin son bölümüyle tamamlamak istiyorum. Allah bizi o mübarek insanın şefaatine nail eylesin:
‘Ne ağır zemheriler geçiriyor ümmetin
Günah galerisinde öksüz kaldı sünnetin
Müminin kokusuna şimdi hasret cennetin
Bu ne garip asırdır ahir zaman Efendim
Bizi bize bırakma kayır aman Efendim’

 

Âlemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed(sav) ‘in doğum günü bizim için müstesna bir gündür. Her Mevlid Kandili’nde biraz daha tazeleniyoruz biraz daha büyüyor ona dair hasretimiz… Güneş bir mızrak boyu yaklaşıp da insanların beyinleri fokur fokur kaynamaya başladığı o anda(mahşer meydanında) Onun mübarek ‘Livaül Hamd’ sancağı altında toplanan bahtiyar insanlardan olmak ne büyük bir mükâfattır. Bu vesileyle Müslümanların mübarek Mevlid Kandili’ni tebrik eder insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını Yüce Allah’tan dilerim.

Devamını Oku

Sevgililer Günü Mesajları, Sevgililer Günü SMS leri

Şubat 12, 2011 by  
Filed under Güzel Sözler

Sevgililer Günü Mesajları, Sevgililer Günü SMS leri, Sevgililer Günü Güzel Sözleri, Sevgili Mesajları, 14 Şubat Sevgili Mesajları

♥ Sana Vereceğim tek Emanet kalbim kaldı ister Vur ister Parçala ister sakla ben Seni Seviyorum bunu unutma.

♥ Aşk Gözlerinde Cenneti Yaşamak Aşk Sözlerinde hayata tutunmak ve Aşk Ellerinde Kalbimin Bir Serçe Canı iLe yaşaması.

♥ Ben kalbimi Sana Sende Ellerini bana Ver Aşkım Hayat Kısa Sanada banada Kalmaz Bu dünya.

♥ Sen Kısa hayatımın öz Aşkısın Sen Sözlerimdeki Tek Canlısın Aşkım..

♥ Seninle Olan Dünyayı Ve Seninle yaşanacak Hayatı Sevdim Sensiz Neyleyim Söyle Bebeğim?

♥ Herzaman Senin hayalinle girdim Yatağa Senin Adınla Uyandım Her Sabaha Sen hayatsın benim için unutma.

♥ Tut Elimden Aşkım Cesaretin Varmı Bakalım öLüm benim diğer adım..

♥ Sen Sadece Sözlerimde Değil Hayatımda ve bedenimde yaşattığım iLahımsın..

♥ Aşk Soğuk bir Sabahın Melteminde Sıcak Rüzgarların Esmesidir.

♥ Aşk insanı Hayata Bağlar Hayat iSe insanı Aşka Bağlar.

♥ Aşık Olan Bir insan herzaman Mutludur.

♥ Aşk uğruna öLünecek kadar Şehvetli Bir Duygu Geceleri Ağlatacak kadar Duygusal Duygu Yoğunlaşması Hissettirir.

♥ Herkez Aşık olabilir fakat Herkez Aşık olduğuna Sadık Olmaz.

♥ Ben Seni Sevdim ben Sana Hasret kaldım ben Sana yetim kaldım Ama Ben hep Seni Sevdim Aşkım…

♥ Kalbimin en ince damarlarında hissediyorum seni bebeğim

♥ Aşkımı Anlatsamö haykırsam Dünyaya, Dünya Yine Dönecek umarsızca, Beni Sadece Sen Duy Sen Anla Bebeğim.

♥ Aşkı Gözlerine Bakarak Yaşamak Sözlerine Bakarak Hayata Adım Atmak isterim Aşkım.

♥ Ben Seni uzun Gecelerde Sabahlarken ismini Duvarşara Yazarak Sevdim Aşkım.

♥ Odalarımdaki Sessiz ve Boş Duyguların Adamı Oldum, Seninle Hayat Buldum Ve Sensiz yeniden Odamda işe yaramaz Oldum.

♥ Gel Bu Hayata Birlikte Gülelim hayat Bile Kıskansın Aşkımızı inadına güLeLim hayata Belki ozaman anLar Acıların içinde Gülmeyi..

♥ Sen Zaten Artık içimde bir Alevsin Kalbimde Merkezsin beynimdeki Düşüncelersin Nefesimdeki Ses’sin, Sen benim içimdeki BEN’sin Aşkım.

♥ Terk Edilmiş Sohbaharların Duygusuz Kalmış Veysimlerin Adamıyım bana Yaz Yaşatmak iStermisin Bebeğim?
♥ Gülsün Yüzün üzülmesin Sıcak kalsın Ellerin titremesin bana baksın gözlerin Gülsün Yada Ağlasın Ama Sadece Bana Baksın Aşkım..forumdas.net

♥ Bensiz Gitme Uzaklara ben Seni gecelerin Koynunda Unutmadım Seni Severek Yaşadım Seni Bekliyorum Hayatım.

♥ Sen Benim Aşk Oyunum Değil Hayatımdaki En Büyük Oyunsun Bebeğim, Sen OLmazsan ben Olamam Bu hayat oyununda Sevgilim.
♥ Benim için Hayat Sen, Nefes Sensin bebeğim.

♥ Aşkın nedemek olduğunu bilen tek insansın seni bu yüzden seviyorum

♥ Aşk Seninle Yaşanacak Kadar Güzel Sensiz Yaşanmayacak kadar iLLet bir Acı ve tutku.

♥ Eğer Dünyada Aşk Olmasaydı Kimsede Acıma Vicdan Duygusu Olmazdı.

♥ Bir gülüşüne Bu Hayatımı fedaa Ederim Klasik Lafların Tek Kralıyım.


 

Sevgililer Günü Mesajları, 14 Şubat Sevgililer Günü Mesajları

Şubat 11, 2011 by  
Filed under Güzel Sözler

Sevgililer Günü Mesajları, 14 Şubat Sevgililer Günü Mesajları

Sen çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz gibisin, ışığım sensin, güneşim sensin… Bil ki çok özlendin… Sevgililer günün kutlu olsun!

Hanı en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğun için aşığım sana!.. Sevgililer günü kutlu olsun bir tanem, seni çok seviyorum.

Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve düştüğüm yer dudakların olsa. Sevgililer gününde bir öpücük borçlusun bana…

Nasıl ki uzaktaki yıldız parlak gelirse insana, uzakta olduğun için tutkunum sana! Hanı en güzel asklar imkânsız gelir ya insana, imkânsız olduğun için tutkunum sana.

Sen çöllerde serap, engin denizlerde yakamoz, ormanın derinliklerinde ki huzur gibisin, ışığım sensin, güneşimsin… Bil ki çok özlendin… Sevgililer günün kutlu olsun!

Denizi içerken maviler takıldı boğazıma, karaya vuran balık gibi çırpınıyorum. Mavi gözlerini özlüyorum. Sevgililer günün kutlu olsun. Devamını Oku